ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ കൊലപാതകം; ആഷിക്ക് ,ഷുക്കൂർ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ|Malappuram

ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ കൊലപാതകം; ആഷിക്ക് ,ഷുക്കൂർ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ|Malappuram

498491 views

2335 0
ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ കൊലപാതകം; ഷിബിലിയും ഫർഹാനയും കൂടാതെ ആഷിക്ക് ,ഷുക്കൂർ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ
Malappuram | Hotel owner | Olavanna
#Malappuram #hotelowner #Olavanna
#AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
view more
You may be like
The video on the site is from youtube, and if there are any infringement or other questions please contact us(wen@ousaa.com), we will remove it within 24 hours.