அக்பருக்கும் சீதாவுக்கும் இனி அந்தப் பெயர்கள் இல்லை |கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு என்ன ?

அக்பருக்கும் சீதாவுக்கும் இனி அந்தப் பெயர்கள் இல்லை |கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு என்ன ?

1923 views

16 0
அக்பருக்கும், சீதாவுக்கும் இனி அந்தப் 'பெயர்கள்' இல்லை...

கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு என்ன ?

#lion | #akbar | #sita | #News18TamilNadu

செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

#News18TamilNadu #TamilNews

SUBSCRIBE - http://bit.ly/News18TamilNaduVideos
view more
You may be like
The video on the site is from youtube, and if there are any infringement or other questions please contact us(wen@ousaa.com), we will remove it within 24 hours.