กรมวิทย์ฯเร่งพัฒนาน้ำยาตรวจ"โอมิครอน" ใน 2 สัปดาห์

กรมวิทย์ฯเร่งพัฒนาน้ำยาตรวจ"โอมิครอน" ใน 2 สัปดาห์

163 views

4 1
แม้ว่าจะยังไม่มีน้ำยาเฉพาะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด สายพันธุ์โอมิครอน แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเร่งพัฒนา คาดว่าจะสำเร็จใน 2 สัปดาห์นี้ และยืนยันการตรวจแบบ RT-PCR สามารถตรวจสายพันธุ์โอมิครอนได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อโอมิครอน แม้ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย การตรวจหาสายพันธุ์มี 3 วิธี คือ
การตรวจตำแหน่งรหัสพันธุกรรมว่าเป็นสายพันธุ์ใดใช้เวลา 3 วัน ส่วนการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสทั้งตัว ใช้เวลา 5-7 วัน

และการตรวจแบบ RT-PCR ด้วยน้ำยาเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์ เช่น อัลฟา เบตา เดลตา ใช้เวลา 1-2 วัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีน้ำยาเฉพาะของสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนาน้ำยาตรวจ คาดว่าอีก 2 สัปดาห์จึงจะสำเร็จ แต่ระหว่างนี้จะใช้เทคนิค แยกจากน้ำตรวจในสายพันธุ์อัลฟาและเบตา

หากผลเป็นบวกทั้งคู่ แสดงว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน โดยได้ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 ศูนย์ ให้ใช้เทคนิคนี้เพื่อค้นหา ซึ่งการตรวจแบบ RT-PCR เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก สามารถตรวจสายพันธุ์โอมิครอนได้
ขณะที่ กรมการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเตียงเนื่องจากการเปิดประเทศ ทำให้มีการเดินทางมากขึ้น รวมปัจจัยสายพันธุ์โอมิครอน

ขณะนี้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 แสน 9 หมื่นเตียง อัตราครองเตียงร้อยละ 28 เฉพาะเตียงสีแดงสำหรับผู้ป่วยหนัก 5,708 เตียง และเตียงสีเหลือง 7 หมื่น 3 พันเตียง ภาพรวมถือว่ายังมีเพียงพอ

ส่วนในต่างจังหวัดมีโรงพยาบาล 388 แห่ง /ศูนย์พักคอย 134 แห่ง /และฮอสพิเทลอีก 3 หมื่น 9 พันเตียง แม้บางจังหวัดผู้ป่วยจะลดลง แต่ยังเตรียมพร้อมที่จะเปิดภายใน 24-72 ชั่วโมง

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วย 600-700 คนต่อวัน จำนวน 35,000 เตียง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน ส่วนเตียงสีเหลืองและสีแดงจะอยู่ในภาครัฐ ภาพรวมถือว่าเพียงพอและสามารถขยายเพิ่มได้)
view more
You may be like
The video on the site is from youtube, and if there are any infringement or other questions please contact us(wen@ousaa.com), we will remove it within 24 hours.